3d proje 3d proje

3D Proje

Tasarım bazlı bir sektörde hizmet veriyorsanız üç boyutlu modeller ve 3D Proje Sunumları sizin için hayati önem taşımaktadır. Çünkü müşterilerinizin proje başlangıcındaki beklentileri ile proje hayata geçirildiğinde ortaya çıkabilecek sonuçlar ile arasında fark var olmaması oldukça önemlidir.

Geçtiğimiz yıllarda çizim teknolojilerinin bu denli gelişmemiş ve yaygınlaşmamış olduğu yıllarda daha teknik düzeyde kısıtlı bilgiler içeren ve 2 boyutlu olarak aktarılan sunumlar yaygındı. Bu sunumların en büyük problemi yeterince detay içermiyor ve bunları başarılı bir biçimde aktaramıyor olmasaydı. Bu durum eğer müşteriniz ilgili proje hakkında çeşitli teknik bilgilere sahip değilse büyük bir problem yaratmaktaydı. Projeyi müşteriye etkili bir biçimde aktarabilme şansına sahip olamıyor ve bu durum başta projenizin kabul edilebilirlik oranı olmak üzere pek çok farklı konuda size sorun çıkartmakta idi. Ancak günümüzde yaygınlaşan 3D proje çizimleri sayesinde başta Endüstriyel alanlarda hizmet veren firmalar olmak üzere; inşaat, mimari veya mobilya gibi oldukça farklı sektörlerde projeler 3 boyutlu ortama başarıyla aktarılabilmektedir. Bu sayede projelerin kabul edilebilirlik oranları ve anlaşılabilirlik oranları büyük ölçüde artmaktadır

3D proje çizimleri ve sunumları sayesinde artık insanlar  bir konu hakkında teknik bilgiye sahip olmadan, proje tamamlandığında nasıl bir görüntü sunabileceği hakkında fikir sahibi olabilmektedir. Çünkü üç boyutlu projeler, proje tamamlandığında ortaya ne gibi sonuçlar çıkacağını oldukça detaylı bir biçimde karşınızdaki kişiye aktarabilme imkanı size sunmaktadır. Bu sayede mimari ofislerde, mobilya atölyelerinde, endüstriyel alanda hizmet veren firmalarda ve inşaat firmalarında 3D proje  adeta bir standart haline getirilmiştir. Çünkü 3 boyutlu proje, gelişen teknolojinin bize sunduğu pratikliği önemli bir temsilcisi olmaktadır. 3 boyutlu düzleme aktarılan proje modellemeleri sayesinde projenizi etkileyici bir biçimde karşınızdaki kişileri sunma fırsatına sahip olabileceksiniz.

3D proje sunumları müşteri bazında olduğu kadar üretici bazında da oldukça avantajlıdır. Hayata geçirmeyi planladığınız projenin 3D proje sunumu sayesinde tasarım süreci ile imalat süreci arasında herhangi bir sorun yaşama ihtimalinizi sıfıra indirebilirsiniz. Ayrıca projenin üzerinde yapacağınız değişiklikleri yine bu 3D sunum üzerinden gerçekleştirerek yapacağınız değişikliklerin ne gibi sonuçlar açığa çıkartacağını oldukça pratik bir biçimde görebilme şansına da sahip olacaksınız.

3d proje sunum 3d proje sunum

3D Proje Sunum

Günümüzde özellikle de mimari Projelerde tercih edilen bir yöntem olan 3D proje Sunum yöntemi alıcılara pek çok avantaj sunması nedeniyle proje sahipleri tarafından tercih edilir olmuştur. Çeşitli mimari projeler ve inşaat projelerinin 3 boyutlu ortama içerdiği tüm detaylar ile birlikte dikkatli ve ince bir işçilik ile aktarılması ile ortaya çıkan 3D proje sunumları son yıllarda popülerliğini giderek artırmış ve inşaat sektöründe bir zorunluluk haline gelmiştir..

Projenin 3 boyutlu ortama aktarılması ile birlikte insanlar dilerse internet ortamında bu projeyi görüntüleyerek tüm detaylarına ulaşabilir dilediği gibi gezinti yapabilir ve bu sayede özellikle de inşaat sektöründe inşaata daha başlamışken, alıcılar projenin tüm detayları hakkında oldukça zahmetsiz bir biçimde bilgilendirebilir hale gelmiştir.

3D proje sunum konusunda pek çok çeşitli opsiyon bulunmaktadır. Örneğin üç boyutlu ortamda modellenen projenize sanal kameralar yerleştirilmekte ve insanlar projenin içeriğini bu sanal kameralar açık üzerinden, sanki  oradaymış gibi görüntüleme imkânına kavuşmaktadırlar.

3d Sunumun Avantajları

Geçmiş yıllarda geleneksel olarak iki boyutlu sunumlar yapılmaktaydı. Ancak bu iki boyutlu düzlemde oluşturulmuş olan sunumlar projenin tüm detaylarını ayrıntılı bir biçimde aktarılmasının önüne geçmekteydi. Çünkü yeterince detay içermeyen bu iki boyutlu sunumlar deyim yerindeyse teknik resim olarak değerlendirilmekte idi. Hal böyle olunca özellikle de mimari projelerde insanların sanki oradaymış çatına görüntülemelerine  ihtiyaç duyulan durumlarda 2 boyutlu proje sunumları fazlasıyla yetersiz kalmaktaydı. Bu durum insanları yeni arayışlara itmiş ve bu sayede ortaya 3D proje sunumları çıkmıştır. Üç boyutlu modelleme ve 3 boyutlu animasyon üzerinden gerçekleştirilen proje sunumları hem daha etkileyici hem de daha fazla detay içeriyor olabilmesi sayesinde daha etkili olmaktadır. Ayrıca üç boyutlu düzlemde gerçekleştirilmiş olan bu modellemeler proje sürecinde çeşitli değişiklikler yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Bu durum şüphesiz ki projenin hayata geçiriş aşamasında pek çok pratiklik katmaktadır. Ayrıca 3 boyutlu modelleme ile gerçekleştirilen sunumların kabul edilebilirlik oranlarının çok daha yüksek olduğu da bir gerçektir. Bu durumu bir örnek İle açıklamak gerekirse, haftalarca üzerinde çalıştığımız bir sunumunuzun olduğunu düşünün. Bu sunumu 3D proje sunum tekniği ile zenginleştirmeniz durumunda projeyi sunacağınız kişi veya kişiler tarafından daha olumlu etki uyandırabilme ve kafanızdaki düşünceleri tüm detaylarıyla birlikte aktarabilme şansına sahip olabileceksiniz. Bu durum elbette ki başarı oranınız başta olmak üzere kabul edilebilme şansınızı da büyük ölçüde artırabilecektir. 3D proje sunum imalat aşamasında yani projenin hayata geçiriliş aşamasında çeşitli sürprizler yaşamamanızı sağlamaktadır. Çünkü üç boyutlu modelleme ile tamamlanmış bir proje arasında herhangi bir fark yoktur. Projenin tamamlandığında içereceği tüm detaylar 3 boyutlu ortamda hayata geçirilmiş halinde de olacaktır.

3D proje sunum tekniğinin yaygınlaşması beklentiler ile elde edilen sonuçlar arasındaki farkların en aza indirgenmesinde önemli rol oynamıştır. Çünkü özellikle geçmiş yıllarda müşterilere proje aşamasındayken verilen vaatlerin, proje hayata geçirildiğinde ortaya çıkan görüntüler ile arasındaki farklar olabilmekteydi. Ancak 3 boyutlu ortamda gerçekleştirilen sunumlar sayesinde müşteriler proje hayata geçirildiğinde sahip olacağı tüm detayları etkileyici bir biçimde görüntüleme şansına sahip olabilmekte ve bu durum beklentiler ile sonuçlar arasındaki farkı en aza indirgemektedir. Bu ve bunun gibi sebepler dolayısıyla 3 boyutlu modelleme üzerinden gerçekleştirilen sunumlar günümüzde bir standart haline gelmiştir. Sonuç olarak değerlendirmek gerekirse başta mimari projeler ve çeşitli Endüstriyel tasarımlar başta olmak üzere 3D proje sunum yöntemleri pek çok sektör için adeta bir olmazsa olmaz haline gelmeyi başarmıştır.

3D Proje Animasyon 3d proje animasyon

3D Proje Animasyon

Teknolojinin gelişmesi hayatımızda pek çok farklı alanda olduğu kadar elbette ki Sunum teknikleri alanında da çeşitli pratiklikler sağlamıştır. Sunum yöntemlerinde teknolojik gelişmelerin ışığında meydana gelen gelişmeler sayesinde 3D Proje animasyon teknikleri ortaya çıkmıştır. Projenin 3 boyutlu ortamlarda hareketli bir biçimde sunum haline getirilmesine olanak sağlayan bu tür 3 boyutlu proje animasyon teknikleri, özellikle inşaat projeleri başta olmak üzere pek çok farklı alanlarda gerçekleştirilmesi gereken sunumları proje sahibinin kafasında şekillendiği gibi alıcılara aktarılmasına olanak sağlamıştır.

3D proje animasyon yöntemi genellikle mimari projeler ve inşaat projeleri gibi proje türlerinde tercih edilmektedir. Çünkü bu tür projelerde alıcılar genellikle projenin hayata geçirildiğinde nasıl bir görüntü yaratacağı konusunda bilgi sahibi olmak istemektedirler. 3D proje animasyon yöntemi burada devreye girerek alıcılara inşaat projesi tamamlandığında ne gibi detaylara sahip olacağı hangi boyutlara sahip olacağı çevresinin hangi özellikler barındıracağı ve genel anlamda projenin nasıl bir görüntü sunacağı gibi konularda detaylı bir izlenim oluşturma imkanı sunmaktadır. Bu bağlamda 3 boyutlu sunum teknikleri günümüzde giderek yaygınlaşmış ve bir sektör standardı haline gelmeyi başarmıştır. Üç boyutlu modelleme teknikleri kullanılarak yapılan sunumlar sadece mimari projeler veya inşaat projelerinde değil aynı zamanda çeşitli sanatsal projeler, mobilya projeleri gibi farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü bu tür projeler geçmiş yıllarda olduğu gibi iki boyutlu projelere kıyasla alıcılara projenin tamamlandığında tam anlamıyla hangi detaylar taşıyacağını en iyi şekilde aktarılmasına imkan sağlamaktadır. Çeşitli firmalardan bu alanda yardım alarak kaliteli ve ince işçilik ile yapılmış bir üç boyutlu tasarım ve kaliteli Render çalışmaları sayesinde projenizin  hem kafanızdaki gibi bir biçimde insanlara sunulmasını hem de bu sunumun en iyi şekilde tasarlanmasını sağlayabilirsiniz. 3D proje animasyon teknikleri günümüzün teknolojisinin bu bağlamda pratik bir yansıması olmuştur. Günümüzde çeşitli sektörlerde proje sunumları büyük önem kazanmıştır ve projenizin insanlar tarafından anlaşılabilmesi ve kabul edilebilirlik ihtimalinin artması için mümkün olduğunca en iyi şekilde tasarlanmış ve tüm detayları iyi bir biçimde analiz edilerek üç boyutlu animasyon üzerine aktarılarak insanlara sunulmuş olması gerekmektedir.

fikirsan üç boyutlu modelleme 3d mimari modelleme

3D Mimari Modelleme

3D Mimari Modellemenin günümüzde insan hayatında teknolojinin mümkün olan her alanda fazlasıyla kullanıldığını görmekteyiz. Bu durum elbette ki mimari Projeler bazında da etkisini göstermiştir. İnsanlar, mimari projelerde mümkün olduğunca gerçek yakın Sunumlar görmek istemektedir.

Bu durum oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü örneğin; bir inşaat projesini inceliyorsanız 2 boyutlu veya sadece görsellerden oluşan ve olabildiğince teknik bilgiler içeren bir sunum sizi yeterince etkilemeyecektir. Ayrıca bu tür bir sunumla karşı karşıya kalmak kafanızdaki soru işaretlerinin giderilmesine de yardımcı olmayacaktır. Çünkü proje tamamlandığında ne gibi bir görüntüye sahip olacağını veya ne tür özellikler sunacağı gibi konular yeterince anlaşılabilir bir biçimde ve yeterince detaylı bir biçimde size aktarılamayacaktır. Geçmiş yıllarda inşaat projelerinde karşılaşılan en büyük sunum problemi de bu olmaktaydı. 2 boyutlu sunum teknolojilerinin yaygın olması nedeniyle daha çok teknik resim düzeyinde detay içeren sunumlar gerçekleştirilmeydi. Bu durum pek çok sorunu da beraberinde getirmekteydi. Bu sorunların başında projenin yeterince anlaşılamaması, yeterli etkiyi uyandıramaması ve buna bağlı olarak da kabul edilebilirliklerinin düşük olması olmaktaydı. Ancak günümüzde bu durum tersine dönmüştür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygınlaşan 3D mimari modelleme yöntemleri sayesinde, bu alanda tecrübeli firmalardan destek alınarak inşaat projelerinin hayata geçirdiklerinde içereceği tüm detayların etkileyici bir biçimde 3 boyutlu ortama aktarılması sağlanabilmektedir. Bu sayede inşaat projeleri tamamlandığında dairelerinin ne tür detaylar içereceği ne boyutlarda olacağı gibi pek çok detay müşterilere başarıyla  sunulabilmektedir.

Bu durum 3D mimari modelleme yönteminin sunum yöntemleri arasında en popüler yöntem olmasına yol açmıştır. Aynı zamanda inşaat projelerinin onay alabilmesi için 3D mimari modelleme tekniklerinden yararlanılarak oluşturulmuş bir sunumunun bulunması da zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda 3 boyutlu modelleme yöntemi ile sanal ortama aktarılan proje sunumlarının zorunlu hale geldiği ve özellikle de inşaat firmaları açısından hayati önem taşıdığından bahsetmek mümkündür. Özellikle mimari ofisler tarafından tercih edilen 3D mimari modelleme yöntemleri, günümüzde teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte pratiklik kazandırmasının bu alandaki yansımasıdır. Artık hem tasarımcılar hem de müşteriler projeler bittiğinde nasıl bir görüntü oluşturacağı gibi hususlar başta olmak üzere pek çok konuda detaylı bilgiye daha proje taslak aşamasındayken ulaşma imkânına sahip olabilmektedir.

3D Mimari Çizim yönteminin avantajı da burada ortaya çıkmaktadır. Projeler daha tasarlanırken dahi 3 boyutlu ortama aktarılabilmesine olanak sağlayan 3 boyutlu mimari modelleme yöntemleri sayesinde, projeler üzerinde çeşitli tasarımsal değişikliklerin yapılması da mümkün hale gelmiştir. Bu duruma bir bakımdan de tasarımcı ekip açısından bakmakta da fayda var. 3D mimari modelleme yöntemi sayesinde, kritik alanlarda ne tür malzeme kullanılması gerektiği, hangi ölçülerin kullanılması gerektiği ve belirli ölçülerde değişiklik yapılması gerektiği gibi durumlarda bu tür opsiyonların ne tür sonuçlar ortaya çıkaracağı gibi konular hakkında pratik bir biçimde bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu bağlamda 3 boyutlu mimari modelleme, sunumlarının tasarım aşamasına da avantaj kattığı söylenebilir. Ayrıca 3 boyutlu mimari modelleme yöntemleri sayesinde inşaat projeleri müşterilere çok daha detaylı ve etkileyici bir biçimde aktarılabilmektedir. Bu durumun en büyük sebebi üç boyutlu ortamda gerçekleştirilen sunumların projeler tamamlandığında ne gibi detaylara sahip olacağının en ince ayrıntılarıyla birlikte potansiyel alıcılara aktarılmasına imkan sağlıyor olmasıdır. Bu sayede projenin başlangıcı ile bitişi arasında geçen sürede herhangi bir sürpriz yaşanma ihtimali ortadan kalkmakta ve projenin yarattığı beklentiler ile sunulan sonuçlar arasında herhangi bir fark olma gibi bir ihtimal de ortadan kaldırılmaktadır.

3D mimari görselleştirme 3d mimari görselleştirme

3D Mimari Görselleştirme

Mimari ofisler, Endüstriyel Ürünler ortaya koyan firmalar ve tasarımlar geliştiren firmalar için 3D Mimari Görselleştirme önemi oldukça büyüktür. Çünkü kafanızdaki Projenin hayata geçirildiğinde taşıyacağı tüm detayların, sanal bir ortama aktarılarak bu sanal ortam üzerinden müşterilere sunulacak olması projenin başarısı açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü üç boyutlu teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilen modellemeler sayesinde projeniz henüz taslak aşamasındayken dahi bittiğinde nasıl görüneceği konusunda fikir sahibi olabileceksiniz. Bu durum hem tasarımcı hem de alıcı tarafından büyük avantajlara sebep olmaktadır.

3D Mimari Görselleştirme günümüzde inşaat projelerinin kabul edilmesi için bir zorunluluk haline getirilmiştir. Çünkü üç boyutlu düzleme aktarılarak bu düzlem üzerinden gerçekleştirilen proje Sunumları müşterilere projeler tamamlandığında ne gibi detaylar içereceği hususunda yardımcı olmaktadır. Üç boyutlu çizimler üzerinden yapılan sunumlar daha başarılı, daha anlaşılabilir olmakta ve aynı zamanda bu tür teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilen sunumların kabul edilebilirlik oranları da büyük ölçüde artmaktadır. Tüm bu detaylar düşünüldüğünde 3D mimari görselleştirmenin neden bir zorunluluk haline geldiğini ve farklı sektörlerde adeta bir standart haline geldiğini anlamak zor olmayacaktır. Çünkü özellikle proje bazlı çalışıyorsanız, insanlara henüz herhangi bir şey inşa etmeden bir şeyler satmanın gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda insanlara görsel üzerinden, sözlü veya iki boyutlu detaysız çizimler üzerinden sunum yapmanız büyük oranda firmanız açısından olumsuz olarak sonuçlanacaktır. Geçmiş yıllarda proje bazlı çalışan firmaların karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de buydu. 2 boyutlu teknolojilerin verdiği ölçüde gerçekleştirilen 2 boyutlu sunumlar neticesinde alıcılar bazında özellikle de inşaat projeleri yeterli ilgiyi uyandıramamakta  ve bu sunumların ağır bir biçimde teknik bilgi içeriyor olması sebebiyle sunumlarını anlaşılabilmesi için alıcının teknik bilgiye sahip olması gerekmekteydi. Ancak günümüzde yaygınlaşan 3D mimari görselleştirme teknikleri sayesinde projeler hayata geçirdikleri anlarda sahip olacağı tüm detayları ile potansiyel alıcılara aktarılma şansına sahip olmuştur. Bu sayede proje bazlı çalışan firmalar, projelerini hayata geçirmeden daha kolay bir biçimde satabilme şansına sahip olmuştur. Bu durum 3D mimari görselleştirme yöntemlerinin yaygınlaşmasına ve mimari, endüstriyel, sanatsal, dekoratif gibi farklı amaçlar ile çeşitli sektörlerde hizmet sunan firmalar açısından hayati önem kazanmasına sebep olmuştur. Çünkü üç boyutlu görsel üzerinden gerçekleştirilen sunumlar hem tasarımcıya hem de alıcılara büyük avantajlar getirmektedir. Bu avantajlardan kısa bir biçimde bahsedecek olursak, 3D mimari görselleştirme sayesinde projenin üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak istediğiniz takdirde bunu 3 boyutlu modellemeler üzerinden gerçekleştirme şansına sahip olabilecek ve bu sayede yapmayı düşündüğünüz değişikliklerin nasıl sonuçlar verebileceğini anlık olarak kontrol edebileceksiniz. Bu sayede proje tasarımı ile proje hayata geçtikten sonra ortaya çıkacak olan sonuç arasındaki fark olma ihtimali de ortadan kalkacaktır. Bu durum 3D Mimari Çizim yöntemlerinin yaygınlaşmasındaki en büyük sebep olmuştur.

Projenizin üç boyutlu düzlemde oluşturulmuş bir modellemesinin olması, projenizde değişiklikleri daha kolay bir biçimde gerçekleştirme imkanı size sunacağı kadar aynı zamanda belirli yerlerde ne gibi ölçüler kullanmanız gerektiğini ve bu ölçülerin nasıl sonuçlar doğuracağı gibi konularda da size detaylar sunabilecek ve daha kolay bir biçimde fikir oluşturmanıza imkan sağlayacaktır. Bu bağlamda 3D mimari görselleştirme teknikleri ile oluşturulmuş bir sunumun hem alıcı, hem de satıcı bazında hayati önem taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Günümüzde tüm inşaat firmaları projelerini müşterilerine sunuş aşamasında üç boyutlu teknolojiler ile hazırlanmış sunumları tercih etmektedir. Çünkü bu tür sunumlar hem sunumu daha kolay kılmakta hem de müşteri bazında projenin tüm detaylarıyla anlaşılabilmesi ve sağlamaktadır.

üç boyutlu mimari görselleştirme Üç boyutlu mimari görselleştirme

Üç Boyutlu Mimari Görselleştirme

Mimari ofisler, Endüstriyel Ürünler ortaya koyan firmalar ve tasarımlar geliştiren firmalar için Üç Boyutlu Mimari Görselleştirme önemi oldukça büyüktür. Çünkü kafanızdaki Projenin hayata geçirildiğinde taşıyacağı tüm detayların, sanal bir ortama aktarılarak bu sanal ortam üzerinden müşterilere sunulacak olması projenin başarısı açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü üç boyutlu teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilen modellemeler sayesinde projeniz henüz taslak aşamasındayken dahi bittiğinde nasıl görüneceği konusunda fikir sahibi olabileceksiniz. Bu durum hem tasarımcı hem de alıcı tarafından büyük avantajlara sebep olmaktadır.

Üç Boyutlu Mimari Görselleştirme günümüzde inşaat projelerinin kabul edilmesi için bir zorunluluk haline getirilmiştir. Çünkü üç boyutlu düzleme aktarılarak bu düzlem üzerinden gerçekleştirilen proje Sunumları müşterilere projeler tamamlandığında ne gibi detaylar içereceği hususunda yardımcı olmaktadır. Üç boyutlu çizimler üzerinden yapılan sunumlar daha başarılı, daha anlaşılabilir olmakta ve aynı zamanda bu tür teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilen sunumların kabul edilebilirlik oranları da büyük ölçüde artmaktadır. Tüm bu detaylar düşünüldüğünde Üç Boyutlu Mimari Görselleştirmenin neden bir zorunluluk haline geldiğini ve farklı sektörlerde adeta bir standart haline geldiğini anlamak zor olmayacaktır. Çünkü özellikle proje bazlı çalışıyorsanız, insanlara henüz herhangi bir şey inşa etmeden bir şeyler satmanın gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda insanlara görsel üzerinden, sözlü veya iki boyutlu detaysız çizimler üzerinden sunum yapmanız büyük oranda firmanız açısından olumsuz olarak sonuçlanacaktır. Geçmiş yıllarda proje bazlı çalışan firmaların karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de buydu. 2 boyutlu teknolojilerin verdiği ölçüde gerçekleştirilen 2 boyutlu sunumlar neticesinde alıcılar bazında özellikle de inşaat projeleri yeterli ilgiyi uyandıramamakta  ve bu sunumların ağır bir biçimde teknik bilgi içeriyor olması sebebiyle sunumlarını anlaşılabilmesi için alıcının teknik bilgiye sahip olması gerekmekteydi. Ancak günümüzde yaygınlaşan Üç Boyutlu Mimari Görselleştirme teknikleri sayesinde projeler hayata geçirdikleri anlarda sahip olacağı tüm detayları ile potansiyel alıcılara aktarılma şansına sahip olmuştur. Bu sayede proje bazlı çalışan firmalar, projelerini hayata geçirmeden daha kolay bir biçimde satabilme şansına sahip olmuştur. Bu durum Üç Boyutlu Mimari Görselleştirme yöntemlerinin yaygınlaşmasına ve mimari, endüstriyel, sanatsal, dekoratif gibi farklı amaçlar ile çeşitli sektörlerde hizmet sunan firmalar açısından hayati önem kazanmasına sebep olmuştur. Çünkü üç boyutlu görsel üzerinden gerçekleştirilen sunumlar hem tasarımcıya hem de alıcılara büyük avantajlar getirmektedir. Bu avantajlardan kısa bir biçimde bahsedecek olursak, Üç Boyutlu Mimari Görselleştirme sayesinde projenin üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak istediğiniz takdirde bunu 3 boyutlu modellemeler üzerinden gerçekleştirme şansına sahip olabilecek ve bu sayede yapmayı düşündüğünüz değişikliklerin nasıl sonuçlar verebileceğini anlık olarak kontrol edebileceksiniz. Bu sayede proje tasarımı ile proje hayata geçtikten sonra ortaya çıkacak olan sonuç arasındaki fark olma ihtimali de ortadan kalkacaktır. Bu durum 3D Mimari Çizim yöntemlerinin yaygınlaşmasındaki en büyük sebep olmuştur.

Projenizin üç boyutlu düzlemde oluşturulmuş bir modellemesinin olması, projenizde değişiklikleri daha kolay bir biçimde gerçekleştirme imkanı size sunacağı kadar aynı zamanda belirli yerlerde ne gibi ölçüler kullanmanız gerektiğini ve bu ölçülerin nasıl sonuçlar doğuracağı gibi konularda da size detaylar sunabilecek ve daha kolay bir biçimde fikir oluşturmanıza imkan sağlayacaktır. Bu bağlamda Üç Boyutlu Mimari Görselleştirme teknikleri ile oluşturulmuş bir sunumun hem alıcı, hem de satıcı bazında hayati önem taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Günümüzde tüm inşaat firmaları projelerini müşterilerine sunuş aşamasında üç boyutlu teknolojiler ile hazırlanmış sunumları tercih etmektedir. Çünkü bu tür sunumlar hem sunumu daha kolay kılmakta hem de müşteri bazında projenin tüm detaylarıyla anlaşılabilmesi ve sağlamaktadır.

3d mimari çizim 3d mimari çizim

3d Mimari Çizim

Mimari alanda hizmet sunan firmalar açısından Sunum hayati önem taşımaktadır. Çünkü Projeniz tamamlandığında ne gibi özelliklere sahip olabileceği, çevresel detaylarının ne tür özellikler içereceği gibi konularda potansiyel müşterileriniz detaylı bilgi almak isteyecektir. Elbette ki bunları sözlü olarak anlatmak veya tek bir görsel ile müşterilerinize kafasında soru işareti kalmayacak bir biçimde sunmak imkânsızdır. Bu bağlamda insanlar 2 boyutlu ve 3 boyutlu yöntemleri yönelmiştir. Geçmiş yıllarda 2 boyutlu proje sunum yöntemleri bir hayli popülerdi. Ancak son yıllarda 3 boyutlu modelleme tekniklerinin gelişmesi ve bu bağlamda pek çok farklı yazılımın ortaya çıkması neticesinde 3D Mimari Çizim üzerinden gerçekleştirilen sunumların sayısı büyük oranda artış göstermiştir. Artık inşaat firmaları, sunumlarını 3 boyutlu projeler üzerinden gerçekleştirmekte ve bu sayede potansiyel müşterilerine projeleri henüz hayata geçirilmeden tüm detayları ile birlikte aktarabilme imkânına sahip olmuştur.

3D mimari çizimler gerektiği takdirde animasyonlar ile de desteklenerek projelerin hayata geçirdikleri anlarda ne gibi detaylara sahip olacağını tüm ihtişamıyla müşterilere sunmaktadır. Bu alanda 3 boyutlu ortamdan yararlanılarak gerçekleştirilen sunumlar sayesinde; hem alıcılar, hem satıcılar pek çok avantaja sahip olmuştur. Bu avantajların alıcılar yani potansiyel müşteriler bazında değerlendirecek olursak, müşteriler artık sadece bir söz ile veya bir görsel ile değil, satın almayı düşündükleri bir daireyi tüm detayları ile görüntüleme şansına sahip olabilecek ve hatta o dairede sanal bir gezintiye dahi çıkma imkânına sahip olacaktır. Bu durum projenizin etkileyiciliğine olumlu etki yapacak ve aynı zamanda anlaşılabilirliği de artıracaktır.

3D mimari çizimleri proje sahiplerinin yani satıcılar bazında da değerlendirilmesi yapılacak olursa, üzerinde ekiplerin çalıştığı günlerin haftaların ve ayların harcandığı projeler, tasarımcıların kafasında olduğu gibi 3D boyutlu çizim yöntemlerinden yararlanarak en ince ayrıntılarına kadar sanal ortama aktarılabilecek ve bu bağlamda proje tasarımcıları, proje bittiği anda başlangıç ve sonuç arasında aynı detayları bulmayı başarabilecektir. Bu durum elbette ki firmalar açısından projelerinin güvenirlik oranını da büyük ölçüde artıracaktır. Çünkü 3D boyutlu çizim üzerinden gerçekleştirilebilen bir sunum tüm detayların henüz proje aşamasındayken karşıdaki kişiye aktarılmasını sağlayacak ve bu sayede projenin başlangıcı ile sonuç arasında herhangi bir fark olma ihtimali de ortadan kalkacaktır. Bunun yanı sıra 3D boyutlu çizim tekniklerinden yararlanarak projenizin sanal ortama aktarılması bir tasarımcı olarak projenin hayata geçirildiğinde nasıl görüneceğini ön görme şansını sizlere sunacaktır. Bu sayede projenin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz takdirde 3 boyutlu model üzerinde değişiklik yapabilecek ve bu değişikliğin projenizin bütünlüğüne nasıl bir etki yapacağını o anda görme şansına sahip olabileceksiniz. Bu bağlamda, 3D mimari çizim yöntemleri, tasarım aşamasındayken dahi pratikliğini sizlere sunmaya başlayacaktır.

3D mimari çizim yöntemlerinin sunduğu bir diğer avantajı müşterilerin bu çizimleri anlaması için teknik bilgiye sahip olması ihtiyacını da ortadan kaldırmasıdır. Bu sayede insanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi iki boyutlu projeler nedeniyle inşaat projeleri hakkında yeterli oranda bilgi alamıyor ve projeleri yeterince kafasında canlandırıyor olması problem de ortadan kalkmıştır. 3D boyutlu çizimler istenildiği takdirde animasyonlar ile de desteklenerek, tam anlamıyla orada yaşıyor olma hissini müşterilerin kafasında canlandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle de inşaat firmalarının projelerinde 3 boyutlu çizim zorunlu hale getirilmiştir. Projenin onay alabilmesi için mutlaka 3 boyutlu ortamda oluşturulmuş bir sunumunun olması gereklidir. Bu alanda profesyonellerden destek alarak projelerinizin 3 boyutlu ortama tüm detaylarıyla aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

3d sunum 3 boyutlu sunum

3 Boyutlu Sunum

Başta inşaat sektörü olmak üzere; mimari Projelerin yapıldığı, Endüstriyel tasarımların oluşturulduğu veya mobilya türü projelerin gerçekleştirildiği firmalarda 3 boyutlu Sunum teknolojilerinden yararlanılmaya başlanmıştır. 3D sunum imkanı bu tür sektörlerde insanlara hem alıcı hem de satıcı bazında pek çok farklı yarar sağlamıştır. Projelerin hayata geçirilme aşamasından hemen önce ve hayata geçirildikten sonra içereceği tüm detayların yer alacağı bir 3 boyutlu sunumunun yapılması, müşterilerin beklentileri ile alacakları ürün arasındaki farkı en aza indirmektedir. Çünkü üç boyutlu ortamda gerçekleştirilen sunumlar projelerin içerdiği tüm detayları etkileyici bir biçimde alıcılara aktarmaktadır. Bu bağlamda üç boyut tasarım teknolojilerinden yararlanılması günümüzde inşaat firmaları, endüstriyel tasarımlar üreten firmalar veya mobilya alanında hizmet veren firmalar bazında hayati önem taşımaktadır.

Projenizin 3 boyutlu sunumunun hazırlanmış olması, kafanızdaki projenin bitmiş halinin nasıl bir görüntüsü olacağı konusunda size bir önbilgi sunabilmektedir. Ayrıca, projenin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz takdirde bu değişikliği projenizin üç boyutlu tasarımı üzerinden gerçekleştirebilecek ve bu sayede ilgili değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için tam olarak hangi ölçülere ihtiyaç duyulduğu ve bu değişikliğin gerçekleştirildiği takdirde nasıl bir dış görünüm sunacağı gibi hususlar konusunda projenizin üç boyutlu tasarımı üzerinden detaylı bilgi alabileceksiniz. Bu durum özellikle de başta inşaat projeleri olmak üzere mimari projelerde de, projelerin hayata geçiriş aşamasında karşılaşabilinmesi olası sürprizlerin de önüne geçilmesini sağlamıştır. Bu sayede hem alıcılar, hem satıcılar projeler tamamlandığında nasıl görüneceğini, ne gibi özelliklere sahip olabileceğini, avantajlarını ve dezavantajlarını daha proje hayata geçirilmeden detaylı bir biçimde gözden geçirme fırsatına sahip olacaktır. Bu nedenle de üç boyutlu sunum tekniği pek çok sektör için hayati önem taşır hale gelmiştir.

3 boyutlu modellemelerden yararlanılarak gerçekleştirilen bir sunum insanlara sanki oradaymışçasına bir atmosfer yaratmanızı sağlayacak ve bu sayede insanlar ürün tamamlandığında nasıl hissedecekleri konusunda ön bilgiye sahip olabilecekler. Tecrübeli bir firmadan 3 boyutlu sunum konusunda destek aldığınız takdirde, üzerinde haftalarca çalıştığınız projenizi tam olarak kafanızdaki gibi üç boyutlu ortama aktarılmasını sağlayabilecek ve bu sayede projenizin anlaşılabilirlik oranını arttırma şansına sahip olabileceksiniz.

3 boyutlu proje 3 boyutlu proje

3 Boyutlu Proje

3 Boyutlu Proje

Mimari projeler, Endüstriyel tasarımlar, sanatsal tasarımlar ve inşaat projeleri gibi hususlarda, projelerin potansiyel alıcılara başarılı bir biçimde aktarılması projenin başarısı açısından hayati önem taşımaktadır Bunu satın almayı düşündüğünüz bir ürünün ambalajı olarak düşünebilirsiniz. Örneğin markette bir ürün satın almaya karar verdiniz, ilk olarak dikkatinizi çeken şey ilgili ürünün ambalajı olmaktadır. Bu ürünün ambalajının taşıdığı renkler, ürünün ambalajı üzerinden iyice anlatılmış olması, ürünü satın almayı tercih etme aşamasında büyük önem taşımaktadır. Üç boyutlu proje Sunumları da farklı sektörlerde oluşturulmuş projelerin müşterilere sunulması aşamasında hayati öneme sahiptir. Çünkü özellikle de inşaat projeleri gibi pek çok farklı daireden ve çeşitli yapılardan oluşan projelerde insanların henüz proje hayata geçirilmeden, projeyi tüm detaylarıyla görüntüleyebilme imkanı sunmak projenin satış başarısı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

İnsanlar 3 boyutlu proje sunumu üzerinden gerçekleştireceğini sunumda projenizin tamamlandığında nasıl görüneceğini, ne gibi özelliklere sahip olacağını, çevresinin nasıl bir görüntüye sahip olacağını bu tasarım üzerinden gerçekleştirdiniz sunumda öğrenme şansına sahip olabilecektir. Bu sayede potansiyel müşterilerinizin kafasında  proje tamamlandığında nasıl bir görüntüye sahip olacağı gibi hususlarda soru işaretleri kalmayacak ve bu durum projenizin anlaşılabilirliğine büyük ölçüde olumlu etki yapacaktır. 3 boyutlu proje konusunda bu alanda tecrübeli firmalardan yardım alarak üzerinde uzun süreler boyunca çalışmış olduğunuz projenizin, kafanızda canlandırdığınız gibi üç boyutlu ortama aktarılmasını sağlayacak ve aktarılan bu üç boyutlu modellemeleri dilediğiniz şekilde müşterilerimize sunabilecek ve bu sayede projenizin çok daha anlaşılabilir olmasını, insanların daha kolay bir biçimde etkilemesini sağlayabileceksiniz.

3 boyutlu proje tasarımları günümüzde; inşaat firmaları, endüstriyel firmalar, sanatsal alanda  hizmet veren firmalar ve mobilya sektöründe yer alan firmalar tarafından oldukça tercih edilebilir bir sunum çeşidi olmayı başarmıştır. 3 boyutlu proje çiziminin sunmuş olduğu en büyük avantaj projeyi teknik bilgi sahibi olmayı gerektirmeksizin tüm detayları ile müşterilerimize aktarma imkanı sizlere sunuyor olmasıdır. Geçmiş yıllarda tercih edilen 2 boyutlu proje sunumu yöntemlerine kıyasla daha fazla detay içermesi ve grafiksel açıdan daha iyi olmasının yanı sıra animasyon desteği de sunabiliyor olması 3D proje yöntemlerinin yaygınlaşmasını ve bazı sektörlerde bir zorunluluk halini almasına sebep olmuştur.

3d-modelleme-fiyat 3D modelleme fiyatları

3D Modellemede Fiyat Nasıl Verilir?

3D Modelleme gözle görebildiğimiz veya göremediğimiz, hayal ettiğimiz her cismin, nesnesin mekanın çevrenin ve dünyadaki her şeyin 3 boyutlu olarak dijital ortamda çizilmesidir.

3d modelleme her alanda ve her sektörde kullanılan bir yöntemdir.  Türkiye’de 3d modelleme konusunda Yurt dışındaki gibi geniş bir müşteri kitlesi olmayan ama gün geçtikçe gelişen ve yayılan bir sektör haline gelmeye devam etmektedir.

3d-mpdelleme-fiyat 3D modelleme fiyatları

Günümüzde 3d modelleme üzerine çalışan ajanslar, ofisler ve frenlance olarak çalışan insanlar vardır.

3D modelleme çok geniş bir perspektifi olan bir sektördür, bu sebeple 3d modelleme işi yapan bir firmanın ve kişinin 3d modelleme fiyatını belirlerken bir çizgisi yoktur.  Bunun sebebi 3d modellemenin fiyat olarak bir oranının olmamasıdır. 3d modellemede fiyat çok değişkendir. Bir yapının veya bir ürünün 3 boyutlu olarak modellemesi bazen dakikalar bazen de günlerce sürebilir bu sebepten 3d modelleme yapılırken fiyatlandırmada modelleme yapılacak ürünün veya nesnelerin öncelikli olarak iş yüküne bakılmalıdır. Bunun yanında kullanılan donanım, yazılım, personel ve ofis giderleri vs gibi başlıca giderlerde fiyata eklenir. 3d modellemede fiyatı etkileyen en önemli unsur zamandır. 3d modelleme hizmeti veren bir ajansın, firmanın veya bir operatörün öncelikli olarak göz önünde bulundurduğu kavram zamandır. Çünkü 3d modelleme ile zaman arasında doğrudan bağlantı vardır. Fiyat verilirken modellemesi yapılacak olan ürünlerin, yapıların vs  her şeyin öncelikli olarak ne kadar zamanda yapılabilirliğine bakılır ve ek maliyetlerde üzerine konularak bir fiyat oranı çıkarılır.

Fikirsan-3d-modelleme 3D modelleme fiyatları

Günümüzde 3d modelleme hizmeti veren firmalar aynı iş için farklı fiyatlar vermektedir. Bunun en büyük sebebi 3d modellemenin fiyat olarak bir oranının olmamasıdır. Fakat kurumsal , profesyonel  ve tecrübeli firmalar kendilerine göre bir oran belirlemişlerdir. Örneğin 3d modellemesi yapılacak olan bir yapının, binanın iç ve dış mekan modellemesi istenildiğinde firmalar m2 olarak fiyat verebiliyorlar, bazen mimarlar odasının belirlediği fiyat oranına göre fiyatlandırabiliyorlar. 3d modellemede bir oran olmadığında bu fiyatlandırma değişkenlik gösterebiliyor. Fakat 3d modellemede fiyat, en doğru zamanla ve modellemesi yapılacak olan ürünle  bağlantılı orantılı olarak verilmelidir.  Modellemesi yapılacak olan ürünün detaylarına bakılmalı ve ne kadar zamanda modellemesi yapılabilir incelenmeli ve buna göre bir fiyat verilmelidir. Çünkü 3d modelleme sektöründe insanlar becerilerini zamanla satmaktadır. En güzel işi en kısa sürede çıkarmak her zaman en doğrusu olur ve bu orana göre’ de fiyat verilmelidir.

3d-modelleme 3D modelleme fiyatları

3d Modellemede fiyat verilirken 3d modeli  yapılacak olan ürüne bakılmalı ne kadar sürede yapılabilir hesabı çıkartılmalı ve buna ek maliyetler(kullanılan donanım, yazılım, personel ve ofis giderleri vs ) eklenerek en doğru ve düzgün fiyat çıkarılmalıdır.

3-boyutlu-modelleme 3D modelleme fiyatları

3d modellemede fiyat bu kurallar göz önünde bulundurularak verilirse hem en doğru fiyat verilir hem de piyasada aynı iş için farklı bir fiyat anlayışı ortadan kaldırılmış olur.

3-boyutlu-modelleme-fiyat 3D modelleme fiyatları