fikirsan üç boyutlu modelleme 3d mimari modelleme

3D Mimari Modelleme

3D Mimari Modellemenin günümüzde insan hayatında teknolojinin mümkün olan her alanda fazlasıyla kullanıldığını görmekteyiz. Bu durum elbette ki mimari Projeler bazında da etkisini göstermiştir. İnsanlar, mimari projelerde mümkün olduğunca gerçek yakın Sunumlar görmek istemektedir.

Bu durum oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü örneğin; bir inşaat projesini inceliyorsanız 2 boyutlu veya sadece görsellerden oluşan ve olabildiğince teknik bilgiler içeren bir sunum sizi yeterince etkilemeyecektir. Ayrıca bu tür bir sunumla karşı karşıya kalmak kafanızdaki soru işaretlerinin giderilmesine de yardımcı olmayacaktır. Çünkü proje tamamlandığında ne gibi bir görüntüye sahip olacağını veya ne tür özellikler sunacağı gibi konular yeterince anlaşılabilir bir biçimde ve yeterince detaylı bir biçimde size aktarılamayacaktır. Geçmiş yıllarda inşaat projelerinde karşılaşılan en büyük sunum problemi de bu olmaktaydı. 2 boyutlu sunum teknolojilerinin yaygın olması nedeniyle daha çok teknik resim düzeyinde detay içeren sunumlar gerçekleştirilmeydi. Bu durum pek çok sorunu da beraberinde getirmekteydi. Bu sorunların başında projenin yeterince anlaşılamaması, yeterli etkiyi uyandıramaması ve buna bağlı olarak da kabul edilebilirliklerinin düşük olması olmaktaydı. Ancak günümüzde bu durum tersine dönmüştür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygınlaşan 3D mimari modelleme yöntemleri sayesinde, bu alanda tecrübeli firmalardan destek alınarak inşaat projelerinin hayata geçirdiklerinde içereceği tüm detayların etkileyici bir biçimde 3 boyutlu ortama aktarılması sağlanabilmektedir. Bu sayede inşaat projeleri tamamlandığında dairelerinin ne tür detaylar içereceği ne boyutlarda olacağı gibi pek çok detay müşterilere başarıyla  sunulabilmektedir.

Bu durum 3D mimari modelleme yönteminin sunum yöntemleri arasında en popüler yöntem olmasına yol açmıştır. Aynı zamanda inşaat projelerinin onay alabilmesi için 3D mimari modelleme tekniklerinden yararlanılarak oluşturulmuş bir sunumunun bulunması da zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda 3 boyutlu modelleme yöntemi ile sanal ortama aktarılan proje sunumlarının zorunlu hale geldiği ve özellikle de inşaat firmaları açısından hayati önem taşıdığından bahsetmek mümkündür. Özellikle mimari ofisler tarafından tercih edilen 3D mimari modelleme yöntemleri, günümüzde teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte pratiklik kazandırmasının bu alandaki yansımasıdır. Artık hem tasarımcılar hem de müşteriler projeler bittiğinde nasıl bir görüntü oluşturacağı gibi hususlar başta olmak üzere pek çok konuda detaylı bilgiye daha proje taslak aşamasındayken ulaşma imkânına sahip olabilmektedir.

3D Mimari Çizim yönteminin avantajı da burada ortaya çıkmaktadır. Projeler daha tasarlanırken dahi 3 boyutlu ortama aktarılabilmesine olanak sağlayan 3 boyutlu mimari modelleme yöntemleri sayesinde, projeler üzerinde çeşitli tasarımsal değişikliklerin yapılması da mümkün hale gelmiştir. Bu duruma bir bakımdan de tasarımcı ekip açısından bakmakta da fayda var. 3D mimari modelleme yöntemi sayesinde, kritik alanlarda ne tür malzeme kullanılması gerektiği, hangi ölçülerin kullanılması gerektiği ve belirli ölçülerde değişiklik yapılması gerektiği gibi durumlarda bu tür opsiyonların ne tür sonuçlar ortaya çıkaracağı gibi konular hakkında pratik bir biçimde bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu bağlamda 3 boyutlu mimari modelleme, sunumlarının tasarım aşamasına da avantaj kattığı söylenebilir. Ayrıca 3 boyutlu mimari modelleme yöntemleri sayesinde inşaat projeleri müşterilere çok daha detaylı ve etkileyici bir biçimde aktarılabilmektedir. Bu durumun en büyük sebebi üç boyutlu ortamda gerçekleştirilen sunumların projeler tamamlandığında ne gibi detaylara sahip olacağının en ince ayrıntılarıyla birlikte potansiyel alıcılara aktarılmasına imkan sağlıyor olmasıdır. Bu sayede projenin başlangıcı ile bitişi arasında geçen sürede herhangi bir sürpriz yaşanma ihtimali ortadan kalkmakta ve projenin yarattığı beklentiler ile sunulan sonuçlar arasında herhangi bir fark olma gibi bir ihtimal de ortadan kaldırılmaktadır.

3d sunum 3 boyutlu sunum

3 Boyutlu Sunum

Başta inşaat sektörü olmak üzere; mimari Projelerin yapıldığı, Endüstriyel tasarımların oluşturulduğu veya mobilya türü projelerin gerçekleştirildiği firmalarda 3 boyutlu Sunum teknolojilerinden yararlanılmaya başlanmıştır. 3D sunum imkanı bu tür sektörlerde insanlara hem alıcı hem de satıcı bazında pek çok farklı yarar sağlamıştır. Projelerin hayata geçirilme aşamasından hemen önce ve hayata geçirildikten sonra içereceği tüm detayların yer alacağı bir 3 boyutlu sunumunun yapılması, müşterilerin beklentileri ile alacakları ürün arasındaki farkı en aza indirmektedir. Çünkü üç boyutlu ortamda gerçekleştirilen sunumlar projelerin içerdiği tüm detayları etkileyici bir biçimde alıcılara aktarmaktadır. Bu bağlamda üç boyut tasarım teknolojilerinden yararlanılması günümüzde inşaat firmaları, endüstriyel tasarımlar üreten firmalar veya mobilya alanında hizmet veren firmalar bazında hayati önem taşımaktadır.

Projenizin 3 boyutlu sunumunun hazırlanmış olması, kafanızdaki projenin bitmiş halinin nasıl bir görüntüsü olacağı konusunda size bir önbilgi sunabilmektedir. Ayrıca, projenin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz takdirde bu değişikliği projenizin üç boyutlu tasarımı üzerinden gerçekleştirebilecek ve bu sayede ilgili değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için tam olarak hangi ölçülere ihtiyaç duyulduğu ve bu değişikliğin gerçekleştirildiği takdirde nasıl bir dış görünüm sunacağı gibi hususlar konusunda projenizin üç boyutlu tasarımı üzerinden detaylı bilgi alabileceksiniz. Bu durum özellikle de başta inşaat projeleri olmak üzere mimari projelerde de, projelerin hayata geçiriş aşamasında karşılaşabilinmesi olası sürprizlerin de önüne geçilmesini sağlamıştır. Bu sayede hem alıcılar, hem satıcılar projeler tamamlandığında nasıl görüneceğini, ne gibi özelliklere sahip olabileceğini, avantajlarını ve dezavantajlarını daha proje hayata geçirilmeden detaylı bir biçimde gözden geçirme fırsatına sahip olacaktır. Bu nedenle de üç boyutlu sunum tekniği pek çok sektör için hayati önem taşır hale gelmiştir.

3 boyutlu modellemelerden yararlanılarak gerçekleştirilen bir sunum insanlara sanki oradaymışçasına bir atmosfer yaratmanızı sağlayacak ve bu sayede insanlar ürün tamamlandığında nasıl hissedecekleri konusunda ön bilgiye sahip olabilecekler. Tecrübeli bir firmadan 3 boyutlu sunum konusunda destek aldığınız takdirde, üzerinde haftalarca çalıştığınız projenizi tam olarak kafanızdaki gibi üç boyutlu ortama aktarılmasını sağlayabilecek ve bu sayede projenizin anlaşılabilirlik oranını arttırma şansına sahip olabileceksiniz.

3d mimari modelleme 3d mimari çizim

3D Mimari Çizim ve 3D Mimari Modelleme Nedir?

3D Mimari Çizim ve 3D Mimari Modelleme Nedir?

Üç boyutlu mimari çizimler, yapılması planlanan inşaatın ya da inşaat Projesinin tanıtımı ve satışı hızlandırılması hususunda hayati önem taşıyan olgulardır. Projenizde ki tüm detayların, ince bir işçilikle bilgisayar ortamında üç boyutlu modellemesinin yapıldığı bu işlemde, projenizin müşterilerinize en iyi şekilde sunabilecek ve satışları arttırabileceksiniz.

3D Mimari Çizim, günümüzde inşaat projelerinin belediye onayı alması için kanun ile zorunlu hale getirilmiştir. Çünkü bu tür üç boyutlu çizimler projenin inşaatına henüz başlanmasa dahi, potansiyel müşterilere projenizi en ince detayları ile etkili bir biçimde aktarabilme fırsatını sizlere sunmaktadır. Bu nedenle de bir inşaat projesinin onay alabilmesi için üç boyutlu çiziminin yapılmış olması şartı sunulmaktadır. Teknolojik imkanların günümüzdeki gibi geniş olmadı eski dönemlerde dahi, farklı yöntemler ile projelerin üç boyutlu maket versiyonları hazırlanmaktaydı. Çünkü üç boyutlu tasarımlar, inşaat projenizde yer alacak olan daireleri, daha inşaatına başlamadan, tüm detayları ile potansiyel alıcılara en iyi şekilde tanıtabilme olanağını sizlere sunmaktadır. Bu nedenle de özellikle inşaat projeleri açısından üç boyutlu mimari modellemeler hayati önem taşımaktadır.Geçmiş yıllarda mimari projeler Sunum aşamasında tanıtılırken, inşaatta kullanılacak malzeme örnekleri veya numune görselleri ile sunum yapılırdı. Ancak bu durum beraberinde de birçok sorunu getirmekteydi. Örneğin, potansiyel müşteri, proje bu yöntem ile sunulduğunda, projenin tamamlanmış halinin nasıl olacağını deyim yerindeyse hayal etmek durumunda kalıyordu. Ancak günümüzde, 3D mimari çizim hizmeti sunan firmalar sayesinde böyle bir sorun ortadan kalkmıştır.

3d mimari modelleme 3d mimari çizim

3d mimari cizim ve 3D Mimari Modelleme

3D Mimari Çizim in Avantajları Nelerdir?

Geleneksel yazılımlar ile hazırlanan ve tamamıyla teknik detayların ön planda olduğu 2D çizimler, her tarafından kolayca anlaşılması mümkün olmayan  ve yer yer anlaşılabilmesi için teknik bilgiye ihtiyaç duyulacak durumlar ortaya koyuyordu. Ancak 3D Modelleme yönteminin yaygınlaşması ile birlikte projelerin sunumu büyük ölçüde kolaylaşmış ve bu durum en çok mimarlık büroları ile inşaat firmalarına büyük avantaj ve pratiklik sağlamıştır.

3D modellemenin bir diğer avantajı da oluşturulan mimari projelerin geliştirilme aşamasındayken gerçekleştirilen çeşitli değişiklikler ve iyileştirmelerin takibi kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, ölçülerinin yeniden düzenlendiği bir bölgeye yerleştirilmesi planlanan mutfak tezgahının ölçülerinde de ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. 3D modellemenin ardından gerçekleştirilen Render işlemi ile elde edilecek olan görüntüler sayesinde yapmayı planladığınız değişiklikleri en ince detaylarına kadar değerlendirme şansına erişebileceksiniz. Bu sayede projenizin kusursuzluğu açısından en doğru fikirleri ortaya koyabileceksiniz.

3D modelleme ve render işlemleri ile ortaya konan sunumlar, projelerin kabul edilebilirlik oranlarına da olumlu etkide bulunmaktadır. Günlerce ve hatta aylarca üzerinde çalıştığınız bir projeyi gerektiği taktirde etkileyici bir biçimde sunamazsanız, bu ciddi bir soruna yol açacak demektir. Kullanacağınız kelimeler veya görseller her daim yeterli olmayacaktır. Bu noktada devreye 3D mimari çizim girecektir. Bu sayede projenizi en ince detaylarına kadar başarıyla sunabilecek ve insanlarda merak uyandırabileceksiniz. 3D Mimari Çizim ve daha fazlası için Fikirsan!

3 Modelleme sayesinde, inşaat aşamasında karşılaşılabilecek sürprizler de en aza indirilmektedir. Projenin tasarımının detaylı bir biçimde üç boyutlu ortamda canlandırılması sayesinde, A’dan Z’ye projenizin tüm teknik detayları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve henüz inşa edilmeden, inşa edilmiş halini ön görme fırsatınız olacaktır. Bu durum ufak ölçü hatalarının da önüne geçmektedir. 3D mimari çizim sayesinde bir projeden beklentileriniz ile aldığınız sonuçlar arasında farklar oluşabilme ihtimalini de sıfıra indirebilirsiniz. Çünkü tüm detayların yeterince iyi aktarılamadığı 2D çizimlerde bu tür sorunlar yaşanılabilmekte idi. Ancak son yıllarda üç boyutlu modelleme yöntemi ile sunumu yapılan mimari projelerde böyle bir sorun yaşanmamaktadır.

3d-ürün-kataloğu, 3d animasyon 3D modelleme nedir

3d Mimari Modelleme ve 3d Mimari Animasyon Nedir?

İnsan sınırsız ihtiyaçları olan bir varlıktır. İnsanlar tarih boyunca yaşamlarını devam ettirebilmek için durmadan çalışmaktadır. Yaşamını devam ettirebilmek için en önemli ihtiyaç temel gıda ve barınma ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçlar insanlara hiç durmaksızın çalışma ve ihtiyaçlarını karşılayabilme güdüsünü vermiştir. Bu ihtiyaçların en önemlisi’ de barınma ihtiyacıdır. İnsanlar barınmak ve yaşamının devamını sağlayabilmek  için evler,  yollar ,köprüler, hastaneler, okullar, kalabalık yaşam alanları, iş merkezleri vs. gibi bir çok yapılar inşa ederek yaşam standartlarını yükseltmeye çalışmaktadırlar.

İnsanlar hayal ettikleri yapıları daha profesyonel , kaliteli ve modern olması için yapılarının modellerini ve hayal ettikleri yapıları önce kâğıt üzerine çizerek oluşturmaya başlamışlardır.

3d-mimari-modelleme 3D modelleme nedir

Bu yapıları çizen tasarlayan  Mimar’ lar  hayal ettikleri tüm yapıları kâğıt üzerinde çizerek inşa etmenin daha başarılı olduğunu anladıkları zaman, bu alan bir sektör haline ve iş imkanı haline gelmiştir. Hatta bu alanlarda iş yerleri ve grup olarak çalışma alanları kurulmuştur.

fikirsan-3d-animasyon 3D modelleme nedir

Teknolojinin ilerlemesi ile yaşam standartlarıda yükselmiştir. İnsanlar yaşam alanlarını ve kullanacakları yapıları daha kaliteli , güvenli ve modern yapılar haline getirmek için teknolojiden faydalanmaya başlamışlardır. Mimarların hayal ettikleri yapıları çizebilmeleri için özel yazılım programları geliştirilmiş 2d (2 boyutlu ) 3d (3 boyutlu) yazılım programları ile hayal ettikleri yapıları anlatmaları, inşa etmeleri daha kolay hale gelmiştir.

3d-modelleme, 3d animasyon 3D modelleme nedir

Bu yazılım programları sayesinde 3D Mimari Modelleme ve 3D mimari animasyon terimleri bu alanı bir sektör ve iş imkanı haline getirmiştir. Artık mimari modelleme , mimari çizim ve 3d mimari animasyon günümüzde büyük ve küçük tüm yapıların oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Mimarların hayal ettikleri Projeler teknik çizim haline getirilerek önce yapıların mimari çizimleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu teknik çizim 3D Modelleme teknikleri ile 3d mimari modelleme ve 3d mimari animasyon haline getirilmektedir.

3d-vray-render 3D modelleme nedir

Fikirsan 3d mimari modelleme ve 3d mimari animasyon yöntemlerini profesyonel ve tecrübeli ekibi ile bir tık daha ileriye taşımıştır. Realizim görüntü kalitesi, gerçekçi Render görüntüsü ve kuvvetli tasarım gücüyle yapıların tanıtılması, reklamı, mimari ofislerin çözüm ortağı ve danışmanlığı ile 3d mimari modelleme, 3d mimari animasyon, 3d modelleme, 3d tasarım ve 3d tanıtım filmi, 3d çizim vs. gibi bir çok alanda hizmet vererek insanların hayal ettikleri yapıları gözle görülür hale getirmektedir.

 

3d-animasyon 3d animasyon türleri

Animasyon Türleri Nelerdir?

2D cel animasyon: Eski ve tarihsel animasyonun en popüler şeklidir. Cel animasyona başlamadan önce arka planlar tamamlanır. Yapılmış olan arka planların üzerine selüloit (saydam tabaka) yerleştirilir. Bu tabakanın üzerine çizilip renklendirilmesiyle yapılan bir tekniktir. Günümüzde cel animasyon yerini bilgisayar programları ile yapılan 2d ve 3D Animasyonlara bırakmıştır.

animasyontürleri 3d animasyon türleri

30 Eylül 1960 tarihinde yapımına başlanan Taş Devri isimli çizgifilim, cel animasyona
güzel bir örnektir.

Stop Motion Animasyon : 3 boyutlu nesneleri hareket edermiş gibi gösteren bir animasyon
tekniğidir. Kuklalar, oyun hamurları ve slikon gibi maddelerden yapılmış modeller
kullanılır. Dijital veya tek kare çekme özelliğine sahip kameralar ile durağan nesneye
ufak hareketler vererek ve her hareketin tek kare (her saniye için 15-24 kare) resmi
çekilerek tamamlanan hareketli görüntüye stop motion animasyon denir. Bu işlemler çoğu
çizgi film tekniği ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, stop motion animasyonda kullanılan
modeller ve mekanlar gerçek 3 boyutlu objelerden oluşmaktadır.

stop_motion 3d animasyon türleri stop-motion-wallace_and_gromit 3d animasyon türleri

1 Aralık 2000 tarihinde yayınlanan Tavuklar firarda isimli film, stop motion animasyona
güzel bir örnektir.

Bilgisayar Animasyonu: 2d ve 3d secenekleri ile günümüzde kullanılmakta olan en son
animasyon tekniğidir. Bu teknik ile yapılan animasyonlar daha hızlı ve daha kaliteli şekilde
üretiliyordu. Hatta diğer tekniklere göre 10 kişini yapması gereken bir işi 1 kişi rahatlıkla
yapabilmektedir. Bunun sebebi ise bilgisayar programlarının gerekli pozlar yapıldıktan
sonra arasındaki boşluğu otomatik olarak tamamlamasıdır.

Madagascar-3-Europe’s-Most-Wanted 3d animasyon türleri

1995 yılında, Disney ve Pixar isimli iki şirket, ortak bir çalışma sonucu tamamen bilgisayar
tarafından üretilmiş Toy Story adlı ilk animasyon filmi üretti.